پیام رهائی
محوری‌ترین مسئله سیاسی امروزین مردم ایران دموکراسی است، و سلطنت، از جمیع جهات و به هر شکل و شمایلی که آراسته شده باشد، با دموکراسی در تضاد است، به ویژه در کشورهایی که سابقۀ ممتد حکومت استبدادی دارند.
 
کتاب "ایرانیان در تکاپوی آزادی و استقلال" در شش جلد.

به علت حجم زیاد، این کتاب در شش جلد به شرح زیر قابل دسترسی است.

جلد یک

ایران در دورۀ ساسانی تا حکومت دودمان صفویه.

جلد دو

دوران صفویه تا پایان حکومت کریم‌ خان زند.

جلد سه

سلطنت دودمان قاجار.

جلد چهار

انقلاب مشروطیت.

جلد پنج

دوران حکومت خاندان پهلوی.

جلد شش

انقلاب بهمن‌ ماه ۱۳۵۷ و جمهوری اسلامی ایران.

استفاده از مطالب این سایت آزاد است.